Pokyny

Pokyny ke stažení zde.
Důležité informace a změny oproti rozpisu:
ZMĚNA Závodníci H/D21 byli řazeni do podkategorií podle stavu rankingu k 31.5.2022. S ohledem na počty přihlášených závodníků byly sloučeny podkategorie H18A a H18B, H35A a H35B, H40A a H40B, H55A a H55B, H60A a H60B, H65A a H65B, D18A a D18B, D55A a D55B. Kategorie H/D20A,B byly pro minimální zájem zrušeny a závodníci převedeni do příslušných podkategorií H/D21.
ZMĚNA Tréninkový prostor není vymezen.
ZMĚNA Start E1 přesunut: 00 = 16.00
Je zakázáno jakkoliv využívat na postupech těleso železniční trati, které je zakázaným prostorem. Navíc bude v místě možného zkrácení opáskováno červenobíle, kontrolováno a porušení trestáno diskvalifikací. Pro E2: Kategorie H/D18 – H/D40 překonávají železniční trať povinným úsekem mezi kontrolami 85 a 48, značeno oranžovými fáborky.
V Etapě E2 se startuje ze dvou startů:

  • Start S1 mají kategorie H/D18-40.
  • Start S2 mají kategorie H/D10 až H/D16 a H/D45 a starší, jakožto i všechny kategorie T.

Poznámka – vzdálenost mezi startem a cílem E1 je cca 100 m, v žádném případě ale není možné dostat se na místo autem. V blízkosti startu a cíle E1 se cestou na start a z cíle překonává železniční trať!!! Buďte opatrní, přestože na místě obvykle (!) funguje světelná i zvuková signalizace. Zejména dávejte pozor na děti a seniory.

Rozpis

Rozpis ke stažení zde.
Parametry tratí ke stažení zde
Termín konání: 1.7. – 3.7.2022
Pořadatel: Orientační klub Doksy, z. s.
Centrum závodu: Louka „Enkláva“ u obce Žďár, 50.5062667N, 14.6929989E
Kategorie:

H -10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 60- A,B; 65-A,B; 70-; 75-; 80-;

D -10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 60-; 65-; 70-; 75-; 80-;

T10 Fáborkovaná trať- pouze pro děti do 10 let

T10P Fáborkovaná trať- pro děti do 10 let s doprovodem rodičů

T-OPEN Fáborkovaná trať bez omezení věku

T-FIT Středně obtížné tratě s volným startem

Upozornění:
Pořadatel si vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit.
Závodníci H/D21 uvedou v přihlášce nejvyšší podkategorii, ve které chtějí startovat (E, A, B nebo C), podle stavu rankingu k 31.5.2022 pak budou nadpočetní závodníci převedeni do nižší podkategorie. Maximální počty závodníků v podkategoriích: H21E-60, H21A,B,C-75, D21E-60, D21A,B,C-75. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počty závodníků v podkategoriích.

Etapy:

E1 1.7.2022 (pátek) 15:00 (intervalový) krátká trať

E2 2.7.2022 (sobota) 10:00 (intervalový) klasická trať

E3 3.7.2022 (neděle) 10:00 (intervalový) krátká trať

Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB (některé směrné časy mohou být přizpůsobeny charakteru vícedenních závodů).
Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E3.

Mapy: 1 : 10 000, pro H/D18-40 v E2 1 : 15 000, e5m, autor Tom Novák 2022, mapový klíč ISOM2017, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén:

E1 - Skalnatý, velmi členitý s mnoha terénními a pískovcovými detaily, dobrá průběžnost.

E2 - Převážně borový les s dobrou průběžností a množstvím cest a průseků, v části tratí plochý, v části členité skalní pasáže s mnoha detaily.

E3 - Borový les, většinou členitý terén s mnoha detaily a pískovcovými skálami.

Přihlášky:
Členské kluby ČSOS přihlašují svoje závodníky zásadně přes přihláškový systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). Kluby mimo ČSOS přihlašují svoje závodníky rovněž přes ORIS, ale formou jednorázové přihlášky.
Přihláškový systém bude uzavřen 10.6.2022 ve 23:59 nebo po naplnění limitu 1500 závodníků.

  1. termín pro přihlašování: do 30.4.2022
  2. termín pro přihlašování: do 10.6.2022

Vklady:
O výši vkladu rozhoduje, zda je startující registrován v sekci OB ČSOS (menší administrativní náročnost) nebo není registrován v sekci OB ČSOS.

KATEGORIE 1. TERMÍN REGISTROVANÍ / NEREGISTROVANÍ 2. TERMÍN REGISTROVANÍ / NEREGISTROVANÍ
HD16-65, T-FIT 800 / 1200,- Kč 1000 / 1500,- Kč
T10, T10P, T-OPEN,HD -14, HD70 600 / 800,- Kč 800 / 1000,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy, zahrnují i parkovné. Nelze se hlásit pouze na jednotlivé etapy a jednotlivé etapy nelze přenechávat jinému závodníkovi. Po 2. termínu bude možné přihlašovat pouze dle možností pořadatele, a to pouze do kategorií T (s vkladem jako neregistrovaní 2. termín).
Zapůjčení SI-čipu 50,- Kč/os, uvádějte v přihlášce, v případě ztráty nebo nevrácení bude požadována náhrada 800,- Kč. Neregistrovaní zaplatí vratnou zálohu 800,- Kč/čip, která bude po závodě vrácena.

Platby:
Všechny poplatky uhraďte bezhotovostním převodem na bankovní účet 2502100297/2010 (IBAN: CZ35 2010 0000 0025 0210 0297; BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX). Jako variabilní symbol uveďte číslo klubu dle adresáře ČSOS 2022, u neregistrovaných registrační zkratku (číslo) klubu z potvrzení přihlášky, případně datum přihlášky ve tvaru 7DDMMRRRR.
Neregistrovaní/zahraniční závodníci musí provést úhradu do 12.6.2022, v případě neobdržení platby v tomto termínu nemusí být zařazeni do startovní listiny. Registrovaní závodníci v ČSOS provedou platbu do 20.6.2022.

Storno:
Za storna doručená - do 31.5.2022 bude vráceno 100% zaplaceného startovného.

  • do 10.6.2022 bude vráceno 50% zaplaceného startovného.

  • po 10.6.2022 se startovné nevrací.

Prezentace: Pátek 1.7.2022 od 11.00 do 13.00 v centru závodu, ostatní dny od 8.30 do 9.30 v centru závodu. Informace: Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů (sandstones.ok-doksy.cz), případné dotazy zasílejte na e-mail sandstones@email.cz.

Informace: Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů,
případné dotazy zasílejte na e-mail sandstones@email.cz.

Systém ražení: SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SI budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON; v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do mapy.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022.

Organizace:

Ředitel: Jan Kmínek

Hlavní rozhodčí: Daniel Novák (R2)

Stavby tratí: E1 - Jakub Škoda, E2 - Tom Novák, E3 - Matouš Fürst

Protesty: Vklad 400 Kč. Zasílat na adresu Daniel Novák, Kružberská 1911/7, 100 00 Praha 10 - Strašnice či na e-mail daniel_novak@centrum.cz.

Parkování: V centru závodu, bude organizováno pořadateli. Parkovné je zahrnuto ve startovném.

Vzdálenosti:

Shromaždiště - start: E1 - cca2200m, E2 - cca 2700m/1300m (dva starty), E3 - 1900m

Cíl – shromaždiště: E1 - 1900m, E2 a E3 cíl v centru

Trénink: Prostor dostupný (300m) ze shromaždiště, obsahuje část cesty na start E1.

Školka: Na shromaždišti bude zřízena školka pro děti předškolního věku. Bližší informace v pokynech.

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje, závodníci si ubytování zajišťují sami. Doporučujeme zajišťovat s předstihem. Některé možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě apod. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Parametry tratí:

Parametry%20trat%C3%AD%20Sandstones%202022