Rozpis závodu

Ke stažení ve formátu pdf zde.


Sandstones | Pískovce 2020

3denní závody v orientačním běhu

jednotlivci: všechny 3 etapy do systému ranking (koeficient 1,00)

TERMÍN KONÁNÍ: 31.7.-2.8.2020

POŘADATEL: Orientační klub Doksy, z.s.

CENTRUM: Parkoviště kemp Borný; 50.5934492N, 14.6514414E

KATEGORIE:

H

-10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 60-A,B; 65-A,B; 70-; 75-; 80-;

D

-10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 60-; 65-; 70-; 75-; 80-;

T10

Fáborkovaná trať- pouze pro děti do 10 let

T10P

Fáborkovaná trať- pro děti do 10 let s doprovodem rodičů

T-OPEN

Fáborkovaná trať bez omezení věku

T-FIT

Středně obtížné tratě s volným startem

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit.

Závodníci H/D21 uvedou v přihlášce nejvyšší podkategorii, ve které chtějí startovat (E, A, B nebo C), podle stavu rankingu k 30.6.2020 pak budou nadpočetní závodníci převedeni do nižší podkategorie. Maximální počty závodníků v podkategoriích: H21E-60, H21A,B,C-75, D21E-60, D21A,B,C-75. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počty závodníků v podkategoriích.

Etapy:

E1 31.7.2020 (pátek)

15.00 (intervalový)

krátká trať

E2 1.8.2020 (sobota)

10.00 (intervalový)

klasická trať

E3 2.8.2020 (neděle)

10.00 (intervalový)

krátká trať

Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB (některé směrné časy mohou být přizpůsobeny charakteru vícedenních závodů).

Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E3.

Mapy: 1:10 000, e5m, autor Tom Novák 2019, mapový klíč ISOM2017

Terén: E1 v části rovinatý s terénními i porostovými detaily, v části skalnatý, s větším převýšením;

E2 většinou velmi členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, smíšený les;

E3 borový dobře průběžný les s drobnějšími pískovcovými detaily, hustá síť komunikací.

Přihlášky:

Členské kluby ČSOS přihlašují své registrované členy výhradně přes automatický přihlašovací systém ORIS.

Neregistrovaní závodníci se hlásí výhradně pomocí přihlašovacího formuláře vloženého v dokumentech na ORIS nebo webu závodu (pořadatel zajistí zpracování zaslaných formulářů). Zahraniční závodníci, pokud nejsou členem žádného členského klubu ČSOS, jsou považováni za neregistrované a přihlašují se prostřednictvím přihlašovacího formuláře vloženého v dokumentech na ORIS nebo webu závodu.

Předtermín pro přihlašování do 15.4.2020:

Předtermín je určen výhradně pro závodníky ze zahraniční a pro závodníky s licencí E/R.

V předtermínu se nelze hlásit přes přihláškový systém ORIS, lze se hlásit pouze pomocí formuláře vloženého v dokumentech na ORIS nebo webu závodu. Vyplněný formulář je nutné zaslat na p.kostejn@seznam.cz. Přihláška neregistrovaných/zahraničních závodníků je akceptována pouze v případě již provedené úhrady.

Řádný termín od 20.4.2020 do 15.5.2020

Registrovaní závodníci v ČSOS: Členské kluby ČSOS přihlašují své členy výhradně přes přihláškový systém ORIS. Přihláškový systém bude otevřen 20.4. 2020 v 6:30 hodin a uzavřen 15.5.2020 ve 23:59 nebo po naplnění limitu 1000 závodníků (do limitu jsou zahrnuti i závodníci z předtermínu a neregistrovaní závodníci). V ORIS bude limit pro přihlášky postupně upravován dle počtu přihlášek neregistrovaných/zahraničních závodníků, resp. pokud se podaří dojednat navýšení počtu startujících.

Neregistrovaní závodníci v ČSOS: Neregistrovaní závodníci se mohou hlásit výhradně pomocí formuláře vloženého v dokumentech na ORIS nebo webu závodu. Vyplněný formulář je nutné zaslat na p.kostejn@seznam.cz. Přihláška neregistrovaných závodníků je akceptována pouze v případě již provedené úhrady.

Vklady:

O výši vkladu rozhoduje, zda-li startující je registrován v sekci OB ČSOS (menší administrativní náročnost) nebo není registrován v sekci OB ČSOS.

KATEGORIE

Předtermín+řádný termín přihlášení

Přihlášení po 15.5.

REGISTROVANÍ / NEREGISTROVANÍ

REGISTROVANÍ / NEREGISTROVANÍ

T10, T10P, T-OPEN, HD -14, HD70-

500/800,-Kč

1000/1500,- Kč

HD16-65, T-FIT

700/1000,-Kč

1000/1500,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy, zahrnují i parkovné a dopravu na E1. Nelze se hlásit pouze na jednotlivé etapy a jednotlivé etapy nelze přenechávat jinému závodníkovi. Přihlášky po termínu a na místě jsou pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

Zapůjčení SI-čipu 50,-Kč/os, uvádějte v přihlášce, v případě ztráty nebo nevrácení bude požadována náhrada 800 Kč. Neregistrovaní zaplatí vratnou zálohu 800 Kč/čip, která bude po závodě vrácena.

Platby:

Neregistrovaní/zahraniční závodníci musí provést úhradu před zasláním vyplněného formuláře přihlášky. Úhrada se provede na bankovní účet 903779369/0800 (IBAN: CZ39 0800 0000 0009 0377 9369; BIC (SWIFT): GIBACZPX), VS ve tvaru 7DDMMRRRR (datum platby).

Registrovaní závodníci v ČSOS provedou platbu do 30.6.2020 na bankovní účet 903779369/0800, VS ve tvaru 9XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS 2020, potvrzení může pořadatel požadovat u prezentace, do poznámky uveďte zkratku klubu.

Za Storna:

  • doručená do 15.5.2020 bude vráceno 100% zaplaceného startovného;

  • doručená do 30.6.2020 bude vráceno 50% zaplaceného startovného,

  • doručená po 30.6.2020 se startovné nevrací.

Prezentace: pátek 31.7.2020 od 11.00 do 13.00 v centru závodu, ostatní dny od 8.30 do 9.30 v centru závodu.

Informace: bližší informace o závodech najdete na stránce závodů ( sandstones.ok-doksy.cz/ ), případné dotazy zasílejte na mail p.kostejn@seznam.cz,

Systém ražení: SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SI nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON; v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě;

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2020.

Hlavní funkcionáři:

  • ředitel: Pavel Koštejn
  • hlavní rozhodčí: Daniel Novák R3
  • stavby tratí: E1-Jakub Škoda, E2-Tom Novák, E3-Matouš Fürst,

Parkování: parkovné pro startující je zahrnuto ve startovném, bude organizováno pořadateli. Startovné zahrnuje i povinnou autobusovou dopravu na 1. etapu, doprava vlastními vozidly nebude možná.

Školka pro děti: na shromaždišti bude zřízena školka pro děti předškolního věku. Bližší informace v pokynech.

Trénink: Bližší informace k tréninkové mapě budou zveřejněny na webu závodu.

Ubytování: pořadatel ubytování nezajišťuje, závodníci si ubytování zajišťují sami. Některé možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.